download hier onze huurvoorwaarden en leveringsvoorwaarden

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. De huidige voorwaarden dateren uit 1998 waarbij in 2002 alle bedragen in guldens gewijzigd zijn in eurobedragen.